Tlačové služby

Služby

Líder v oblasti printových technológií a inovácií.

V roku 2023 sme pre vás vytlačili viac ako 260 miliónov dokumentov.

Preprintové služby

 • layouting (šablóny listov, personalizácia, návrh dizajnu...),
 • DTP práce (úprava a návrh dizajnu a tlačových podkladov),
 • spracovanie databáz (kontrola úplnosti, duplicít, verifikácia),
 • optimalizácia obsahu zákazníckych dát do tlačových výstupov,
 • reporting prijatých, spracovaných a odoslaných dát.

Tlačové služby

 • plnofarebná, čiernobiela tlač (ofset, laser, jetstream),
 • digitálna tlač dokumentov (štandardné a TransPromo výpisy, ako aj faktúry, tlač direct mailových kampaní, fotoknihy, tlač kníh už od jedného kusu, selfmailery, personalizované obálky, výplatné pásky),
 • kombinácie ofsetovej a digitálnej tlače (lístky, termorolky pre platobné systémy, špeciálne reklamné materiály, kupóny, vernostné programy),
 • ofsetová tlač (letáky, vkladačky, katalógy, predtlače, samoprepisovacie materiály).

Obálkovacie služby

 • wrappové, okienkové a doručenkové obálky,
 • ručné obálkovanie v lettershope (aj 3D predmetov),
 • strojové obálkovanie do okienkovych obálok,
 • strojové vytváranie obálok v procese obálkovania (wrapping),
 • výroba doručenkových obálok s personalizáciou pri obálkovaní dokumentov.

Postprintové služby

 • fóliovanie, triedenie, zväzkovanie, falcovanie, kompletizácia,
 • príprava sprievodných dokladov na poštu,
 • reporting pre klienta (časy, počty a druhy poštových zásielok),
 • skenovanie dokumentov.
Tlačiarenské technológie
Sme lídrom na trhu plnofarebnej digitálnej tlače. 95 % našej produkcie tlačíme plnofarebne v jednom kroku so zapracovanými ochrannými prvkami a personalizáciou.
 • Plnofarebná tlač - 2 kontinuálne farebné digitálne tlačové linky Canon ColorStream 3500 ZOcé JetStream 1500 s kapacitou až do 3 500 000 strán za deň v plnej farbe.
 • Čiernobiela tlač - 2 kontinuálne digitálne tlačiarne Océ VarioStream 7650 s kapacitou až do 1 725 000 strán za deň v čiernej farbe.
 • Plnofarebná hárková tlač - obojstranne až do 300 g/m2 (Canon ImagePRESS 6011)
Obálkovacie technológie
Ako jediná spoločnosť na slovenskom a českom trhu poskytujeme svojim klientom balenie aj do špeciálnych obálok tzv. WRAPPING, s možnosťou baliť personalizované zásielky s príbalovými materiálmi a 3D predmetmi do plnofarebne potlačenej obálky.
 • Obálkovacie linky KERN s kapacitou 528 000 obálok za deň.
 • "Wrapovacie" obálkovacie linky s možnosťou dynamickej plnofarebnej potlače s kapacitou 864 000 obálok za deň.

Benefity tlačových služieb

Tlač dynamických údajov.

Vysoká produktivita a spoľahlivosť.

Rýchlosť farebnej tlače - 200 m/min.

Optimalizácia nákladov.


Široká škála nosičov médií.

Duplex (obojstranná tlač).

Široká škála doplnkových dokončovacích periférií.

Plnofarebne
2 kontinuálne farebné digitálne tlačové linky Canon ColorStream 3500 ZOcéJetStream 1500
s kapacitou až
3 500 000
strán za deň
Čiernobielo
2 kontinuálne digitálne tlačové linky Océ VarioStream 7650
s kapacitou až
1 725 000
strán za deň
Referencie
Mesačne odosielame veľké množstvo individualizovaných zásielok a rôznych šablón, čomu sa spoločnosť Cromwell dokázala rýchlo prispôsobiť a pokryť naše potreby v rámci tlače, obálkovania a odosielania listových zásielok. Aktuálne nastavenie spolupráce nám zefektívnilo procesy vo viacerých smeroch.
Marek Fürst
Head of the debt collection
McGrath & Arthur s.r.o.
Referencie
Spoločnosť Cromwell je naším dlhoročným spoľahlivým partnerom predovšetkým v oblasti tlačových a aktuálne už aj v doručovacích službách. Spolupráca s Cromwellom je na vysokej úrovni, rozbehli sme spolu viaceré úspešné projekty ako zavedenie Transpromo systému, šifrovanie údajov na ePoukaze a mnoho ďalších. Zabezpečenie služieb je spoľahlivé, zriedkavé problémy sú riešené promptne a korektne.
Tomáš Krištof
Manažér fakturácie a zabezpeč. výnosov
Slovak Telekom, a.s.
Referencie
Prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou Cromwell už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente tlače marketingových zásielok a CRM kampaní. Neskôr sme potrebovali optimalizovať procesy hybridnej pošty. A voľba padla opäť na Cromwell najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. Od roku 2018 až do dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného portfólia našich transakčných zásielok. So spoluprácou sme natoľko spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii.
Ing. Martin Mitický
Riaditeľ úseku všeobecného servisu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Referencie
Společnost Cromwell je naším partnerem pro neadresnou distribuci již po mnoho let. Z důvodu velkého počtu prodejen JYSK je pro nás vysoká kvalita doručování zásadní. Stejně jako proaktivní přístup obchodního partnera i schopnost rychle řešit jakékoliv požadavky. Pevně věřím, že jsou před námi dlouhé roky úzké spolupráce, která přinese další optimalizaci procesu distribuce s efektem dlouhodobého růstu obratu naší společnosti na slovenském trhu.
Eva Kozich
Sales and Marketing Manager, JYSK Czech Republic & Slovakia
JYSK s.r.o.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell spolupracujeme už dlhodobo (od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb, ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti Cromwell, sa nám podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie dát a to všetko pod jednou strechou. Počet služieb, ktoré naša spoločnosť využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.
Miloš Halenár
Logistics Manager
O2 Slovakia, s.r.o.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010 v oblasti hromadnej tlače. Už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore, ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti bezpečnosti. Postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych, ale aj z finančných dôvodov. Pre našu banku to bol jeden z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.
Zuzana Kolmačková
Head of Financial management
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Máte otázky?
Prípadne máte záujem o cenovú ponuku? Vypíšte nám, prosím, formulár a náš account manager vás v dohľadnej dobe kontaktuje.