Adresné doručovanie

Služby

Adresne pre vás doručíme poštové zásielky priamo do schránok obyvateľov.
Bankové výpisy
Faktúry
Listy
Marketingové zásielky
KVALITA A DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
Distribúciu do schránok domácností realizujeme prostredníctvom vlastnej distribučnej siete a v spolupráci s univerzálnym poštovým operátorom. 35 % zásielok doručujeme prostredníctvom HPP zamestnancov. Doručovanie zásielok realizuje spoločnosť Cromwell vo viac ako 1 800 obciach na celom území SR. Naši doručovatelia sú starostlivo vyberaní, školení a pracujú podľa jednotných firemných štandardov.
TERMÍNY
Doručovanie prebieha v piatich 2-dňových cykloch v rámci mesiaca, tieto termíny sú viazané na kalendárne dni, doručujeme aj cez víkendy a štátne sviatky.
Transakčné zásielky
Bankové výpisy, faktúry, účty, finančný výkaz, korešpondencia
Potvrdené zásielky
Daňové výmery, rozhodnutia o poplatkoch, pokuty, upomienky
Marketingové zásielky
Propagačné a reklamné materiály, brožúry, katalógy, prospekty, pozvánky, alebo aj napr. drobný predmet

Benefity služieb adresnej distribúcie

Profesionálny a stabilný tím zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami.

Track & trace - sledovanie doručovania zásielok.

Report o doručovaní – v elektronickej podobe až na úroveň jednotlivej zásielky.

Produkcia zásielok a doručovanie 7 dní v týždni (počas víkendov a štátnych sviatkov).

Klientská zóna.

Atraktívna a konkurenčná cena.

Referencie
So spoločnosťou Cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010 v oblasti hromadnej tlače. Už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore, ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti bezpečnosti. Postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych, ale aj z finančných dôvodov. Pre našu banku to bol jeden z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.
Zuzana Kolmačková
Head of Financial management
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Referencie
Spoločnosť Cromwell je naším dlhoročným spoľahlivým partnerom predovšetkým v oblasti tlačových a aktuálne už aj v doručovacích službách. Spolupráca s Cromwellom je na vysokej úrovni, rozbehli sme spolu viaceré úspešné projekty ako zavedenie Transpromo systému, šifrovanie údajov na ePoukaze a mnoho ďalších. Zabezpečenie služieb je spoľahlivé, zriedkavé problémy sú riešené promptne a korektne.
Tomáš Krištof
Manažér fakturácie a zabezpeč. výnosov
Slovak Telekom, a.s.
Referencie
Společnost Cromwell je naším partnerem pro neadresnou distribuci již po mnoho let. Z důvodu velkého počtu prodejen JYSK je pro nás vysoká kvalita doručování zásadní. Stejně jako proaktivní přístup obchodního partnera i schopnost rychle řešit jakékoliv požadavky. Pevně věřím, že jsou před námi dlouhé roky úzké spolupráce, která přinese další optimalizaci procesu distribuce s efektem dlouhodobého růstu obratu naší společnosti na slovenském trhu.
Eva Kozich
Sales and Marketing Manager, JYSK Czech Republic & Slovakia
JYSK s.r.o.
Referencie
Prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou Cromwell už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente tlače marketingových zásielok a CRM kampaní. Neskôr sme potrebovali optimalizovať procesy hybridnej pošty. A voľba padla opäť na Cromwell najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. Od roku 2018 až do dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného portfólia našich transakčných zásielok. So spoluprácou sme natoľko spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii.
Ing. Martin Mitický
Riaditeľ úseku všeobecného servisu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Referencie
Mesačne odosielame veľké množstvo individualizovaných zásielok a rôznych šablón, čomu sa spoločnosť Cromwell dokázala rýchlo prispôsobiť a pokryť naše potreby v rámci tlače, obálkovania a odosielania listových zásielok. Aktuálne nastavenie spolupráce nám zefektívnilo procesy vo viacerých smeroch.
Marek Fürst
Head of the debt collection
McGrath & Arthur s.r.o.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell spolupracujeme už dlhodobo (od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb, ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti Cromwell, sa nám podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie dát a to všetko pod jednou strechou. Počet služieb, ktoré naša spoločnosť využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.
Miloš Halenár
Logistics Manager
O2 Slovakia, s.r.o.
Máte otázky?
Prípadne máte záujem o cenovú ponuku? Vypíšte nám, prosím, formulár a náš account manager vás v dohľadnej dobe kontaktuje.