Neadresné doručovanie

Služby

Neadresne pre vás doručíme rôzne typy materiálov (letáky, katalógy, noviny, časopisy, vzorky, brožúry, neadresné listy, obálky a iné) od najmenších formátov až po rozsiahle katalógy.
Dostaneme vás priamo k vašim zákazníkom – vaše distribučné materiály umiestnime priamo do domácností obyvateľov v rámci vopred zvoleného distribučného plánu, pričom veľkosť kampane plne prispôsobíme vašim potrebám (možnosť cielenia od najmenších lokalít až po celé územie SR).
Doručenie pre vás zabezpečíme aj priamo na adresy vašich predajní a prevádzok.
Prostredníctvom neadresnej distribúcie komunikujte Vašu ponuku produktov či služieb, ako aj všetky akcie a zľavy. Oslovte nových zákazníkov bez zbytočných nákladov za nákup databázy, či problémov so spracúvaním osobných údajov.

Klientská zóna

 • Online objednávkový systém
 • Mapový portál
 • Podklady k zrealizovanej distribúcii
 • Report o doručovaní
 • Fakturácia
 • Online reklamačný systém

Geomarketing

 • Príprava efektívnych distribučných plánov.
 • Cielenie na rôzne skupiny ľudí vďaka možnosti využitia viacerých typov socio–demografických dát, ako je veková štruktúra, hustota obyvateľstva, zamestnanosť, kúpna sila a bonita.

Spoľahlivá kontrola

Možnosť využitia dvoch stupňov kontroly kvality doručovania:

 • spoločná kontrola priamo v teréne – prebieha za účasti zástupcov oboch strán fyzickým zhodnotením doručenia v poštovej schránke,
 • kontrola prostredníctvom mobilnej aplikácie ControlGO – môžu sa zapojiť všetci vaši zamestnanci a známi, ktorí vďaka tejto aplikácii môžu zrealizovať kontrolu doručenia vo vlastnej schránke.

Aplikácia ControlGO

 • monitoring a fotodokumentácia doručenia prostredníctvom mobilného zariadenia,
 • fotodokumentácia doručenia reklamných materiálov prostredníctvom užívateľskej základne – zamestnancov Cromwell, zamestnancov vás ako klienta, zamestnancov našich ostatných klientov,
 • podstata spočíva v kontrole vlastnej schránky každého užívateľa aplikácie,
 • výsledkom je veľké množstvo meraní po každej distribučnej vlne...

Stiahnite si aplikáciu Control GO

Benefity služieb neadresnej distribúcie

Profesionálny a stabilný tím zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami.

Vysoká kvalita doručenia.

Najmodernejšie geomarketingové nástroje.

Report o doručovaní.


Klientská zóna.


Atraktívna a konkurenčná cena.

Referencie
So spoločnosťou Cromwell spolupracujeme už dlhodobo (od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb, ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti Cromwell, sa nám podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie dát a to všetko pod jednou strechou. Počet služieb, ktoré naša spoločnosť využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.
Miloš Halenár
Logistics Manager
O2 Slovakia, s.r.o.
Referencie
Společnost Cromwell je naším partnerem pro neadresnou distribuci již po mnoho let. Z důvodu velkého počtu prodejen JYSK je pro nás vysoká kvalita doručování zásadní. Stejně jako proaktivní přístup obchodního partnera i schopnost rychle řešit jakékoliv požadavky. Pevně věřím, že jsou před námi dlouhé roky úzké spolupráce, která přinese další optimalizaci procesu distribuce s efektem dlouhodobého růstu obratu naší společnosti na slovenském trhu.
Eva Kozich
Sales and Marketing Manager, JYSK Czech Republic & Slovakia
JYSK s.r.o.
Referencie
Spoločnosť Cromwell je naším dlhoročným spoľahlivým partnerom predovšetkým v oblasti tlačových a aktuálne už aj v doručovacích službách. Spolupráca s Cromwellom je na vysokej úrovni, rozbehli sme spolu viaceré úspešné projekty ako zavedenie Transpromo systému, šifrovanie údajov na ePoukaze a mnoho ďalších. Zabezpečenie služieb je spoľahlivé, zriedkavé problémy sú riešené promptne a korektne.
Tomáš Krištof
Manažér fakturácie a zabezpeč. výnosov
Slovak Telekom, a.s.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010 v oblasti hromadnej tlače. Už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore, ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti bezpečnosti. Postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych, ale aj z finančných dôvodov. Pre našu banku to bol jeden z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.
Zuzana Kolmačková
Head of Financial management
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Referencie
Mesačne odosielame veľké množstvo individualizovaných zásielok a rôznych šablón, čomu sa spoločnosť Cromwell dokázala rýchlo prispôsobiť a pokryť naše potreby v rámci tlače, obálkovania a odosielania listových zásielok. Aktuálne nastavenie spolupráce nám zefektívnilo procesy vo viacerých smeroch.
Marek Fürst
Head of the debt collection
McGrath & Arthur s.r.o.
Referencie
Prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou Cromwell už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente tlače marketingových zásielok a CRM kampaní. Neskôr sme potrebovali optimalizovať procesy hybridnej pošty. A voľba padla opäť na Cromwell najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. Od roku 2018 až do dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného portfólia našich transakčných zásielok. So spoluprácou sme natoľko spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii.
Ing. Martin Mitický
Riaditeľ úseku všeobecného servisu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Máte otázky?
Prípadne máte záujem o cenovú ponuku? Vypíšte nám, prosím, formulár a náš account manager vás v dohľadnej dobe kontaktuje.