Profil spoločnosti

Spoločnosť Cromwell bola založená v roku 1993 v Bratislave ako polygrafická spoločnosť orientovaná na transakčnú tlač. Od svojho vzniku dodnes prešla niekoľkými vývojovými etapami až sa vyprofilovala na jedno z najmodernejších tlačiarensko-distribučných centier v strednej Európe poskytujúce svojim klientom kompletný profesionálny servis v oblasti tlačiarenských služieb.

V roku 2008 bola vytvorená Cromwell Group poskytujúca komplexné služby v oblasti hybridnej pošty, doručovania a direct marketingu. Po rozhodnutí Európskej komisie a zastavení remonopolizácie hybridnej pošty v októbri 2008 sme začali intenzívne napĺňať naše strategické ciele vybudovaním modernej alternatívy ku klasickým tlačovým a poštovým službám v režime hybridnej pošty, t. j. v oblasti spracovania a segmentácie dát, v oblasti tlače, obálkovania a následnej distribúcie zásielok adresátom podľa dodanej databázy.

Rokmi sme sa ako poštový operátor vypracovali na pozíciu lídra medzi registrovanými poskytovateľmi poštových služieb na Poštovom regulačnom úrade. Distribúciu do schránok domácností realizujeme vo viac ako 1 800 obciach na celom území SR výhradne prostredníctvom našej vlastnej distribučnej siete.

V oblasti technológií disponujeme tými najmodernejšími tlačovými strojmi a nielen to nás robí najväčším producentom poštových zásielok na českom a slovenskom trhu.

Naše služby využívajú najmä banky, telco operátori a segment utility.

Našou pridanou hodnotou je, že pre vás vieme zabezpečiť celú komunikáciu komplexne. Naša divízia CromwellDM pre Vás navrhne koncept direct marketingovej kampane a vyberie cieľovú skupinu. Následne vám vďaka divízii CromwellPrint kampaň v našich tlačiarňach vytlačíme v podobe adresných zásielok alebo marketingových dokumentov, ktoré doručíme prostredníctvom našich poštových doručovateľov po celom Slovensku alebo len vo vybraných lokalitách. Doručovanie zastrešuje sekcia CromwellPost. Služby jednotlivých divízií vieme poskytnúť aj samostatne.

Cromwell združuje 3 divízie: CromwellPost, CromwellPrint a CromwellDM.

Zamestnávame vyše 200 zamestnancov a viac ako 3 700 doručovateľov. Na trhu pôsobíme 28 rokov, čím umocňujeme našu pozíciu stabilnej spoločnosti.

Hovoria o tom aj naše čísla, ktoré sumarizujeme nižšie.

Cromwell v číslach  za rok 2023

260
miliónov kusov
vytlačených dokumentov
65
miliónov kusov
vytlačených obálok
26
miliónov kusov
doručených adresných zásielok
626
miliónov kusov
doručených neadresných zásielok
3 700
doručovateľov
200
zamestnancov
96 %
pokrytie domácností na Slovensku
9
distribučných centier v najväčších mestách
Referencie
Mesačne odosielame veľké množstvo individualizovaných zásielok a rôznych šablón, čomu sa spoločnosť Cromwell dokázala rýchlo prispôsobiť a pokryť naše potreby v rámci tlače, obálkovania a odosielania listových zásielok. Aktuálne nastavenie spolupráce nám zefektívnilo procesy vo viacerých smeroch.
Marek Fürst
Head of the debt collection
McGrath & Arthur s.r.o.
Referencie
Společnost Cromwell je naším partnerem pro neadresnou distribuci již po mnoho let. Z důvodu velkého počtu prodejen JYSK je pro nás vysoká kvalita doručování zásadní. Stejně jako proaktivní přístup obchodního partnera i schopnost rychle řešit jakékoliv požadavky. Pevně věřím, že jsou před námi dlouhé roky úzké spolupráce, která přinese další optimalizaci procesu distribuce s efektem dlouhodobého růstu obratu naší společnosti na slovenském trhu.
Eva Kozich
Sales and Marketing Manager, JYSK Czech Republic & Slovakia
JYSK s.r.o.
Referencie
Spoločnosť Cromwell je naším dlhoročným spoľahlivým partnerom predovšetkým v oblasti tlačových a aktuálne už aj v doručovacích službách. Spolupráca s Cromwellom je na vysokej úrovni, rozbehli sme spolu viaceré úspešné projekty ako zavedenie Transpromo systému, šifrovanie údajov na ePoukaze a mnoho ďalších. Zabezpečenie služieb je spoľahlivé, zriedkavé problémy sú riešené promptne a korektne.
Tomáš Krištof
Manažér fakturácie a zabezpeč. výnosov
Slovak Telekom, a.s.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell spolupracujeme už dlhodobo (od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb, ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti Cromwell, sa nám podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie dát a to všetko pod jednou strechou. Počet služieb, ktoré naša spoločnosť využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.
Miloš Halenár
Logistics Manager
O2 Slovakia, s.r.o.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010 v oblasti hromadnej tlače. Už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore, ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti bezpečnosti. Postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych, ale aj z finančných dôvodov. Pre našu banku to bol jeden z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.
Zuzana Kolmačková
Head of Financial management
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Referencie
Prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou Cromwell už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente tlače marketingových zásielok a CRM kampaní. Neskôr sme potrebovali optimalizovať procesy hybridnej pošty. A voľba padla opäť na Cromwell najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. Od roku 2018 až do dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného portfólia našich transakčných zásielok. So spoluprácou sme natoľko spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii.
Ing. Martin Mitický
Riaditeľ úseku všeobecného servisu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Chcete nás kontaktovať?
Vypíšte nám, prosím, formulár a my vás v dohľadnej dobe kontaktujeme.